Kontortid mandag 09.00-17.00
Kontortid tirsdag 09.00-17.00
Kontortid onsdag 09.00-17.00
Kontortid torsdag 09.00-17.00
Kontortid fredag 09.00-17.00
Kontoret er lukket i dag
Kontoret er lukket i dag
|
Søg
Close this search box.

kraftcenter for bevægelse,
sundhed og oplevelser

Play

En moderne forening med rod tilbage til 1898

Svendborg Gymnastikforening er en solid og moderne forening med rod og ballast tilbage til 1898, endog under navnet Svendborg Sportsklub helt tilbage til 1884. Dygtige og flittige mennesker har gennem årene bygget forening op til det, den i dag står for.

Svendborg Gymnastikforening har en hovedbestyrelse samt 9 afdelinger: SG Atletik, SG Børn, SG Motion og fitness, SG Huset, SG Idrætsgymnastik, SG Rytmisk Gymnastik og dans, SG Teamgym, SG Trampolin og SG Tumbling. SG Klatring er i øjeblikket under opbygning som et projekt under hovedbestyrelsen.

Hver afdeling har eget udvalg, som varetager afdelingernes og SG Husets tarv og økonomi. Alle afdelinger afholder hvert år generalforsamlinger. Foreningens officielle generalforsamling holdes altid første onsdag i november.

SGs historie

Tidligere blev der dyrket gymnastik i kommuneskolernes gymnastiksale, men da SG-Hallen blev bygget og indviet den 27. september 1971, blev al gymnastik samlet i Hallen.

SG-Hallen blev udbygget/udvidet med en springsal, mødelokale og 2 omklædningsrum, som blev indviet ved vort 100-års jubilæum i 1984. Senere i 1993 blev såvel klublokale, redskabsrum og mødelokaler udvidet til dobbelt størrelse og der blev bygget et stort redskabshus bag hallen. Herved var mødelokalet omdannet til også at kunne bruges som gymnastiksal/sale, kaldet rød og grøn sal.

SG-Hallen er en selvejende institution. Den blev bygget for egne indsamlede midler samt afkast fra Rasmus Mortensens Fond. Udbygningerne i 1984 og 1993 er udelukkende blevet finansieret af samme fond.

Rasmus Mortensens Fond, som er stiftet til billiggørelse af gymnastikken i Svendborg Gymnastikforening, yder årligt støtte til foreningen, ligeledes har gymnastikafdelingen en fond, i det daglige kaldet “Erna Tolneborgs Fond”, hvorfra der kan søges støtte til videreuddannelse af gymnastikinstruktører.

Et kraftcenter for bevægelse